Menu

OLYMP 10.72

Novinky verzie 10.72

  • Aktualizované tlačivo aj export Registračného listu fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu.
  • Spoločníkov a Štatutárov bude možné prostredníctvom RLFO nahlasovať na Sociálnu poisťovňu až od verzie 11.00.
  • Opravená chyba 1-1503-3021 – No current record, ktorá vznikla pri spustení mesačnej uzávierky v decembri v prípade, že nebol pridaný mesiac január.
  • Opravená chyba pri prenose účtov z rozpisu účtovania. Program nepreniesol nastavené rozúčtovanie do výplaty v prípade, ak v podmienke rozúčtovania bol kód zdravotnej poisťovne.
  • Opravená chyba pri zobrazení rozhodujúceho obdobia na dokumente Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na ND v prípade tlače tohto dokumentu v ochrannej lehote.
  • Opravená chyba pri zmene osobných údajov (Zmeny pre RLFO) pracovníka zamestnaného  na dohodu. V dokumente aj exporte RLFO program nesprávne u dohodára označil typ pracovného pomeru – HPP namiesto dohoda.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty