Menu

OLYMP 16.70

Top novinky verzie 16.70

>

Výplatná páska, ktorej budú zamestnanci rozumieť:

Nová výplatná páska – farebný formát obsahuje okrem zákonných náležitostí aj ďalšie dôležité informácie pre zamestnanca. Údaje sú prehľadne rozdelené do niekoľkých častí tak, aby zamestnanci našli najdôležitejšie informácie už na prvý pohľad (napr. zostatok dovolenky, celkové náklady práce, vývoj priemernej mzdy, uplatnené úľavy a pod.).

Zamestnancom môžete hromadne alebo jednotlivo vpísať doplnkovú informáciu, pripomienku, či pozvánku na firemné podujatie, ktoré sa zobrazí priamo vo výplatnej páske.

Nakoľko má nová výplatná páska polia s farebným pozadím, predpokladáme, že ju využijete najmä pri elektronickom zasielaní výplatných pások, ktoré šetrí čas, životné prostredie aj firemné náklady.

Ostatné novinky verzie 16.70

 • Pridané nové kódy odborov vzdelania pre rok 2016, ktoré sa vypĺňajú pre potreby štatistického zisťovania o cene práce pre Treximu (ISCP 1-04).
 • V prípade jednodňového prerušenia (napr. neplatené voľno, absencia…) sa pri tlači a exporte registračného listu fyzickej osoby vytvorí iba jeden RLFO typ prerušenie s uvedením ako začiatku, tak aj konca prerušenia.
 • Aktualizovaný zoznam tarifných stupníc pri odmeňovaní podľa Zákona č. 553/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. Od 1.9.2016 bola týmto zákonom zavedená osobitná stupnica platových taríf pre učiteľov vysokých škôl. Pri pracovných pomeroch a zmenách zmlúv začínajúcich pred 1.9.2016 sa zobrazujú pôvodné 4 tarifné stupnice, od 1.9.2016 sa už zobrazuje 5 tarifných stupníc.
 • Nová výplatná páska – farebný formát obsahuje okrem zákonných náležitostí aj ďalšie dôležité informácie pre zamestnanca. Údaje sú prehľadne rozdelené do niekoľkých častí tak, aby zamestnanci našli najdôležitejšie informácie už na prvý pohľad (napr. zostatok dovolenky, celkové náklady práce, vývoj priemernej mzdy, uplatnené úľavy a pod.). Zamestnancom môžete hromadne alebo jednotlivo vpísať doplnkovú informáciu, pripomienku, či pozvánku na firemné podujatie, ktoré sa zobrazí priamo vo výplatnej páske. Nakoľko má nová výplatná páska polia s farebným pozadím, predpokladáme, že ju využijete najmä pri elektronickom zasielaní výplatných pások, ktoré šetrí čas, životné prostredie aj firemné náklady.
 • Vylepšený zápisník užívateľských textov. Formuláre pre zadávanie textov je možné zväčšiť tak, aby bol viditeľný aj dlhší text. Tiež sa k niektorým textom dá zadať poznámka pre ich upresnenie. Texty je možné označovať, filtrovať, triediť a vyhľadávať a pridať nový text ako kópiu z už zadaného užívateľského textu.
 • V programe pribudla funkcia pre oddelenie starých rokov. Slúži na zmenšenie databázy, čo spôsobí zrýchlenie práce v programe. Zvolené roky sa oddelia do samostatnej databázy a údaje v nich budú slúžiť len na prezeranie. Funkcia je prístupná po zadaní hesla „servis“ (Nastavenie – Heslo programu) na záložke Servis – Ďalšie.
 • V evidencii Výpočet miezd pribudla nová výberová podmienka pre označovanie a filtrovanie – V pracovnom vzťahu (Trvá/Začína/Končí v aktuálnom mesiaci). Filtrovanie a označovanie podľa tejto podmienky bude teda možné nielen v Personalistike ale už aj vo Výpočte miezd.
 • Import odmien a stravného do výplat je možné urobiť aj priamo z excelovského súboru. Načítajú sa vždy údaje z prvého hárku. Možnosť importu z txt súboru ostáva nezmenená.
 • Zvýšil sa počet výplat, ktorý je možné vygenerovať bez uzamknutia práce ostatných užívateľov, z 5 na 99. Znamená to, že ak v databáze pracujú viacerí užívatelia, môžu v programe súčasne pracovať aj v prípade, že niekto z nich práve hromadne generuje do 100 výplat.
 • Opravená chyba v oznámení do zdravotnej poisťovne, v ktorom program navyše uviedol kód 2D K pri ukončení materskej dovolenky zamestnanca s hlavným pracovným pomerom.
 • Opravená chyba, pri ktorej program u dohodára vytváral odhlášku zo zdravotnej poisťovne (2D K) aj napriek tomu, že dohoda ani zdravotná poisťovňa nebola ukončená.
 • Opravená chyba pri prihlasovaní dohodára do zdravotnej poisťovne k prvému dňu v mesiaci v prípade, že nepracuje 5 dní po sebe. Po zapnutí voľby “Vytvor prihlášku na začiatku mesiaca” sa už prihláška vytvorí.
 • Opravená chyba pri výpočte vymeriavacieho základu na GP a RFS pri vyplácaní príjmu po skončení pracovného pomeru, a to v prípade súbehu s iným pracovným pomerom, ak bol v niektorom mesiaci už prekročený maximálny vymeriavací základ.
 • Opravená chyba, kedy sa na vytlačenom mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov do sociálnej poisťovne nesprávne zobrazilo rodné číslo, ktoré začína nulou.
 • Pri exporte poštových poukazov je v názve súboru povolené zadávať okrem číslic už aj písmená.
 • Pri generovaní prevodného príkazu bolo opravené uvádzanie položky RZZP. Program uvedie položku už len v prípade, že celkovo za firmu vychádza nedoplatok.
 • Export prevodných príkazov do formátu SEPA XML bol upravený tak, aby neprekážalo, že je v popise zrážky zadaný text s riadkovaním.
 • Opravená chyba Overload resolution failed, ktorá sa mohla zobraziť na SQL databáze pri exporte oznámení do zdravotných poisťovní.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty