Menu

OLYMP 7.10

Novinky verzie 7.10

  • Zložku mzdy 58_dohoda o pracovnej činnosti je možné do výplaty zadávať aj s hodinovou alebo mesačnou tarifou, prípadne duplicitne.
  • Aktualizovaný export RLFO na Sociálnu poisťovňu, ktorý pri prerušení poistného z dôvodu rodičovskej dovolenky uvedie aj dôvod prerušenia.
  • Opravená chyba nesprávne uvedenej priemerky na dovolenku na dokumente Rezerva na nevyčerpanú dovolenku, ktorá sa vyskytla v prípade, že zamestnanec mal nastavený priemer na dovolenku “denný” a zaokrúhlenie priemeru bolo nastavené vo firemných nastaveniach pre priemer hodinový – “na celé Sk”.
  • Opravená chyba pri exporte Mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu, ktorá vznikla u pracovníkov pracujúcich na DoVP, DPČ a BPŠ v prípade, že nemali v mesiaci vygenerovanú výplatu. Pri DoVP a BPŠ – program uviedol nesprávny počet dní sociálneho poistenia a pracovníka na DPČ na výkaz vôbec neuviedol.
  • Opravená chyba v dokumente Rozúčtovanie mzdových nákladov, kde program nezobrazil rozúčtovanie zamestnaneckých zrážok.
  • Opravená tlač do originálneho prevodného príkazu pre OTP banku.
  • Opravená chyba pri prvom zálohovaní dát na v.7.00, ktorá bola spôsobená tým, že program nerozpoznával staršie archívy a preto zobrazoval varovanie “súbor je poškodený, alebo nebol vytvorený programom Olymp”.
  • Na reporte Zoznam pracovníkov bolo opravené triedenie podľa priezviska.
  • Dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku bol upravený tak, aby bola suma v stĺpci čiastka vypočítavaná pomocou priemerky zo začiatku roka (tak ako bola rezerva na dovolenku aj tvorená). Súčasne bola dočasne pozastavená platnosť zložiek mzdy 308_náhrada mzdy za dovolenku (predošlá) a 309_preplatené nevyčerpanie dovolenky (predošlej).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty