Menu

OLYMP 8.02

Novinky verzie 8.02

  • Opravené zobrazenie údajov o zdaniteľnom príjme pre výpočet ročného zúčtovania dane, ktoré sa v prípade, že zamestnanec mal príjem aj od iných zamestnávateľov nesprávne zobrazilo v evidencii Mzdy – Zúčtovanie preddavkov a taktiež na informačnej karte Ročné zúčtovanie.
  • Opravená chyba pri výpočte rozhodného obdobia na účely nemocenského poistenia pre zamestnancov s invaliditou vyššou ako 70%, ktorá mohla vzniknúť v prípade, že boli do programu spätne pridávané mesiace.
  • Dokument Prehľad nemocí ročný (Dokumenty – Evidencia nemocí) bol upravený tak, aby zobrazoval správne počty kalendárnych dní aj pri nemociach, ktoré mali ručne zadanú tarifu.
  • Opravená chyba, ktorá vznikala pri tlači Zápočtového listu (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť) u zamestnanca, ktorý ukončil pracovný pomer 29.2.2008 a v roku 2007 mal nemoc, ktorá prechádzala z februára do marca.
  • Opravený chybný údaj o dennom priemere na dovolenku na dokumente Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (Dokumenty – Ostatné dokumenty), ktorá vznikla len v prípade, že vo firemných nastaveniach (Firma – Nastavenia) bolo nastavené zaokrúhľovanie hodinovej priemerky na dovolenku na celé číslo a pracovníkovi bola v januári vygenerovaná výplata, ktorá bola následne vymazaná.
  • Opravená chyba na reporte Potvrdenie na účely uplatnenia ND (Dokumenty – Evidencia nemocí), kde program neuviedol vymeriavací základ v mesiaci, v ktorom bol zadaný začiatok dôchodku v evidencii dôchodkov (Mzdy – Personalistika záložka Pracovné údaje – Evid. dôchodkov).
  • Opravený export daňového hlásenia, ktorý nebolo možné uskutočniť z dôvodu chybového hlásenia (1 – 2001 – 3265 Item not found in this collection).
  • Na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov na Sociálnu poisťovňu bolo na prvej strane opravené zobrazovanie počtu príloh.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty