Menu

OLYMP 9.31

Novinky verzie 9.31

  • Opravená chyba, kedy program nealikvotizoval mesačnú mzdu v prípade začiatku alebo skončenia pracovného pomeru v priebehu mesiaca. Chyba mohla vzniknúť len zamestnancovi zamestnanému na kratší pracovný čas, s použitím zložky mzdy 10_mesačná mzda a štandardného pracovného kalendára s označením voľby “hodiny prepočítať podľa úväzku zamestnanca”, t.j. zamestnanec nemal vytvorený vlastný pracovný kalendár.
  • Odstránené problémy s duplicitnou inštaláciou.
  • Opravená chyba 0-201-53 File not found CRPE32.DLL, ktorá sa vyskytovala na 64 – bitových operačných systémoch.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty