Menu

OMEGA 13.51.00

Ostatné novinky verzie 13.51.00

  • Do programu bola zapracovaná podpora šiestich modelov fiskálnych tlačiarní typu EFox (Elcom Fiscal box) od firmy Elcom, s.r.o. Prešov.
  • Bola zrýchlená tlač dokladov (bločkov) na registračných pokladniciach tak, že sa doklad najprv vytlačí a až potom sa vykonajú prepočty v programe (doteraz to bolo naopak).
  • Ak zadáte počiatočné stavy v účtovnom rozvhu (Firma-Nastavenie-Účtovný rozvrh-záložka Zostatky) program načíta aktuálne údaje do Prehľadu o firme. Aktuálny stav údajov nájdete v záložke Pokladnice/Banky.
  • Pri vytváraní uzávierky na sklade bola upravená kontrola na mínusové stavy pre obdobie, za ktoré sa uzávierka vytvára.
  • Pri tlači dokladov cez FM3000 nebolo vytlačené číslo zdrojového dokladu v prípade, ak v nastaveniach pokladnice bola označená voľba “Tlačiť číslo zdrojového dokladu”. Chyba bola odstránená.
  • Vo funkcii zápisu dokladov fakturácie do EUD bolo opravené zaúčtovanie centového vyrovnania.
  • V programe bola opravená chyba pri archivácii databázy. Chyba sa vyskytla v prípade, ak bola zvolená iná maximálna veľkosť súboru ako je autodetekcia.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty