Menu

MEMO 2.90

Ostatné novinky verzie 2.90

  • Zmenený názov v číselníku bánk z Ľudová banka, a.s. na aktuálny názov Volksbank Slovensko a.s.
  • V hlavnom formulári upravené zaokrúhľovanie informatívnych údajov (spolu vyúčtované, priznané, vyplatené), aby nedochádzalo k rozdielom pri kompletnom zadaní všetkých údajov.
  • Príjmový pokladničný doklad – platiteľ DPH – upravené zaokrúhľovanie, aby sedela suma vypísaná číslom a slovom.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty