Menu

OMEGA 14.01.00

Ostatné novinky verzie 14.01.00

  • V programe bola opravená chyba, keď pri tlači viacerých položiek na pokladniciach typu EFox Fiscal printer sa na bločku vytlačili len dve položky.
  • Pri tlači dokladov v maloobchode bola opravená tlač v názve položky. Názvy položiek sa tlačili v skrátenom počte znakov, pričom tlač počtu znakov bola nastavená na 40 znakov.
  • Pri komunikácii programu Omega s dátovým terminálom boli odstránené chyby “Failed to open COM port” a “Subscript out of range”.
  • V režime účtovania bolo opravené vyplnenie údajov hlásenia intrastatu v plnom rozsahu pre polia Druh obchodu typ A a typ B.
  • Opravená chyba “Type mismatch” pri práci s predajnou cenou typu “priemerná + …” ak táto bola nastavená ako “predvolená”.
  • Opravená chyba pri tlači hromadných príkazov na úhradu v prípade, ak sa užívateľ pripájal na SQL server cez vlastného užívateľa.
  • Pri tlači podkladov k inventúre program nebral do úvahy nastavenia filtrov pred tlačou. Chyba bola opravená.
  • Bol opravený analytický účet. Program pri zaúčtovaní faktúry s rokom vystavenia 2011 a rokom vzniku daňovej povinnosti 2010 nesprávne zaúčtoval DPH na analytický účet 343.220 namiesto 343.219.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty