Menu

OMEGA 14.02.00

Ostatné novinky verzie 14.02.00

  • V programe bol optimalizovaný prepočet zostatkov na skladových kartách pri importe z textových súborov a hromadnej funkcie na prepočet zostatkov.
  • Pri tlači uzávierky z pokladnice typu EFox fiscal printer sa na osobitnom doklade tlačí počet vkladov (aj s hodnotou) a na osobitnom doklade uzávierka. Doteraz sa tlačili spolu na jednom doklade.
  • Opravená chyba, ktorá vznikala pri funkcii označovania skladových kariet, ktoré prijal/odobral partner.
  • Bola opravená chyba pri tlači originálnych tlačív priamo na tlačiareň. Program hlásil systémovú chybu “File not found”.
  • Bola odstránená chyba “Type Mismatch”, ktorá vznikala pri otvorení formulára Prehľad záväzkov a Prehľad pohľadávok.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty