Menu

OMEGA 14.51.00

Ostatné novinky verzie 14.51.00

 • Pri automatickej oprave pripojených dokladov vo fakturácii program vymazával položky na pohyboch. Doklady budete môcť opraviť jednoduchým preuložením správneho dokladu fakturácie a spustením automatickej opravy prepojených dokladov. Automatická oprava doplní vymazané položky do pohybov na sklade a do prepojených dokladov fakturácie.
 • Opravená chyba programu, ktorá sa prejavovala pri zadávaní partnera do dokladu maloobchodného predaja. Po napísaní časti názvu partnera a stlačení tlačidla Enter program mohol priradiť predajke nesprávneho partnera.
 • V programe boli opravené tlačové zostavy vyúčtovania cestovných príkazov. Chyba sa prejavovala tak, že v tlačových zostavách nezobrazovalo miesto rokovania, ak nebolo zadané na medzizastávkach, ale len v hlavičke cestovného príkazu.
 • Opravená chyba pri tlači pokladničného dokladu. Ak bol v evidencii účtovných dokladov zapísaný pokladničný doklad bez rozúčtovania, program vytlačil prázdny pokladničný doklad.
 • Opravená chyba pri spúšťaní programu Omega v prípade, ak užívateľ používal operačný systém WINDOWS VISTA alebo WINDOWS 7 a zároveň bola zapnutá kontrola užívateľských kont.
 • V programe bola opravená chyba, kedy program nedovolil riadkovať cez tlačidlo Ctrl+Enter alebo len tlačidlo Enter pri pridávaní názvu položiek do faktúry.
 • V programe bola opravená chyba, ktorá sa prejavovala pri zadávaní položiek dokladu fakturácie. Ak bolo nastavené poradie prechádzanie položkami, program toto neakceptoval.
 • Program pri tvorbe predajky ako kópie z výdajky nesprávne prenášal zaokrúhlené položky. Cena predajky sa nezhodovala s cenou výdajky. Chyba bola opravená.
 • V zozname dokladov spojených s partnerom (prístupný cez tlačidlo Ďalšie funkcie v číselníku partnerov) boli dopracované obmedzenia na prístupové práva podľa modulov a aj podľa radov.
 • Opravená chyba, keď pri pridávaní odoslanej faktúry ako kópie z došlej objednávky program zobrazoval oznam, ktorý upozorňoval, že na sklade nie je dostatočné množstvo danej skladovej karty.
 • V programe bolo opravené zadávanie názvu položky do dokladu fakturácie tak, aby sa zobrazovali len skladové karty a služby, na ktoré má užívateľ povolenia v prípade zapnutých užívateľských práv podľa radov.
 • Opravená chyba, keď pri tlači úhrady faktúry na pokladnici FT4000 program zobrazoval oznam, ktorý upozorňoval, že sa pokúšate vytlačiť doklad s hladinou pre úhradu faktúry, ktorú nemáte nastavenú v registračnej pokladnici.
 • Opravená chyba v evidencii skladových kariet. Program nesprávne zobrazoval údaje v sĺpcoch “Na došl. obj.” a “Na odosl. obj.”.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty