Menu

Pripravili sme novú verziu programu OMEGA 15.14

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o novej verzii programu OMEGA – podvojné účtovníctvo.

Nová verzia OMEGA 15.14

Novinky verzie 15.14:

  • Do programu bol dopracovaný Export do XML pre DPPO za rok 2011.
  • Na základe novely daňového poriadku č. 563/2009 Z.z. o správe daní bola presunutá povinnosť elektronicky podávať daňové priznania (DPH, DPPO, DPMV) a písomnosti z 01.04.2012 na 01.01.2013. Program na túto skutočnosť bude upozorňovať pri tlači a ponúkne návod na vyplnenie tlačív na internete.
  • Bol zaktualizovaný číselník kódov Kombinovanej nomenklatúry pre Intrastat platný na rok 2012.
  • Na prvej strane Poznámok k účtovnej závierke pre podnikateľov boli upravené texty dátumov a tlač dátumov.
  • Zároveň boli opravené aj zistené chyby v Poznámkach k účtovnej závierke pre podnikateľov, za ktoré sa Vám ospravedlňujeme.
  • Poznámky k účtovnej závierke pre neziskové organizácie nie sú v programe zapracované. Nachádza sa tam staré tlačivo. Novú štruktúru poznámok je možné stiahnuť a vyplniť zo stránky Ministerstva financií SR:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7495

  • Pred inštaláciou novej verzie Vám odporúčame urobiť si archív.

Stiahnuť

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty