Menu

Pripravili sme novú verziu programu ALFA 18.14

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o novej verzii programu ALFA – jednoduché účtovníctvo.

Nová verzia ALFA 18.14

Nová verzia 18.14 obsahuje:

  • Do programu bol dopracovaný export pre daňový úrad (XML) Daňového priznania k dani z príjmov FO typ B pre rok 2011.
  • Bol sprístupnený export pre daňový úrad (XML) pre výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.
  • Bola opravená chyba run-time error 380, ktorá sa mohla za špecifických okolností prejaviť v evidencii pohľadávok, evidencii záväzkov alebo peňažnom denníku.
  • Novelou zákona 563/2009 Z. z. o správe daní sa povinnosť doručovať podania elektronicky posúva na 1. január 2013.

Stiahnuť

Ako získate novú verziu ALFA 18.14?

  • Verziu 18.14 si nainštalujete priamo cez program ALFA, v menu Alfa – Over/Stiahni verziu z internetu,alebo si ju môžete stiahnuť z internetovej stránky.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty