Menu

Pripravili sme nové verzie programov HYPO 10.01 a MEMO 3.61

Vážený používateľ programu HYPO,

radi by sme Vás informovali o nových verziách programu HYPO 10.01 a MEMO 3.61.

Nová verzia HYPO 10.01 obsahuje:

 • Možnosť vytvorenia kópie z bytu do nebytového priestoru aj naopak z nebytového priestoru do bytu.
 • Rozdelenie zadávania plochy nebytového priestoru na miestnosti nebytového priestoru, príslušenstvo umiestnené mimo nebyt. priestoru a ostatné príslušenstvo, ktoré sa nezapočítava do podlahovej plochy.
 • Odstránená chyba, ktorá sa vyskytovala pri zadávaní prístavieb v budovách a halách podľa katalógu ÚSI Žilina.
 • Pri vytváraní nových posudkov s použitím starších sa už do výstupu znaleckého posudku neprenáša pôvodný text zadaný v závere starého posudku.
 • Odstránené čierne riadky zobrazované v tabuľkovom výstupe pre Office XP a vytvorenie znaleckého posudku vo formát *.doc.
 • Vo formulári výpočtu všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie boli hlavné názvy položiek zobrazené hrubo pre lepšiu čitateľnosť.
 • Možnosť použitia rolovacieho kolieska na myši v hlavnom formulári pri väčšom počte objektov.
 • Rýchlejšie štartovanie úvodnej obrazovky HYPO, aby nedochádzalo k viacnásobným spusteniam programu.
 • V popisovacom formulári prístavieb boli doplnené formátovacie funkcie textu ako v ostatných popisoch.
 • Opravené gramatické chyby v rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách pre položky Strop a Zdroj vykurovania.
 • Upravené popisy vo formulári zadávania nebytového priestoru.

Ako získate novú verziu HYPO 10.01?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 10.01 si nainštalujete priamo cez program HYPO, v záložke Ďalšie funkcie – Upgrade programu, alebo si ju môžete stiahnuť z internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, verziu 10.01 môžete získať, ak uhradíte preddavkovú faktúru, ktorú sme zaslali všetkým používateľom programu HYPO poštou dňa 30. 1. 2012.

Nová verzia MEMO 3.61 obsahuje:

 • Opravené zobrazovanie kódu pre ZUNO Bank. Správne sa už zobrazuje kód 8410.
 • Vo výstupe vyúčtovania vo vyúčtovaní náhrad za cestovné je uvádzaná náhrada za PHL zaokrúhlená na 3 desatinné miesta.
 • V hlavnom formulári boli upravené a sprehľadnené informačné údaje o celkovej hodnote vyúčtovaní a vyplatení.

Ako získate novú verziu MEMO 3.61?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 3.61 si môžete stiahnuť z internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, alebo chcete verziu na CD, najrýchlejšie ju získate ak vyplníte nasledovný formulár: objednávka upgrade.

Upozornenie:

 • Ak používate aj program HYPO, nová verzia programu MEMO sa Vám automaticky nainštaluje s novou verziou programu HYPO. Nie je nutné spúšťať inštaláciu samostatne.
 • Verzia MEMO 3.61 je kompatibilná iba s novou verziou programu HYPO 10 a vyššou. Nie je ju možné nainštalovať na staršiu verziu programu HYPO.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty