Menu

VLÁDNE OPATRENIA – aktuálne informácie

#spolutodame   #skrosomdoma

V mimoriadnej situácii vám chceme byť nápomocní, preto prinášame dynamické informácie o najdôležitejších vládnych opatreniach pre podnikateľov.
Podnikateľský sektor má množstvo nových situácií a problémov, ktoré vyžadujú pomoc a legislatívnu úpravu od štátu. Štátne inštitúcie denne zverejňujú nové vyhlásenia a opatrenia. Dianie za vás intenzívne sledujeme a prinášame vám aktuálne a spoľahlivé informácie. Nájdete ich v infosprávach v OMEGE, ALFE plus, OLYMPE a na krosáckom webe. Aj takýmto spôsobom vám chceme zjednodušiť neľahkú situáciu.

Najnovšie vláda v balíku 40 opatrení avizuje opatrenia aj pre podnikateľov: 

 1. Odsunutie povinných lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci.
 2. Právnickým osobám možnosť zasadania a prijímania rozhodnutí aj na diaľku bez nutnosti fyzickej prítomnosti na zasadnutiach.
 3. Identifikovanie lehôt v súvislosti s povinnosťami podnikateľov a následne pozastavenie ich plynutia.
 4. Udelenie výnimky zo zákazu poskytovania služieb pre notárov a advokátov.
 5. Povinnosť nosiť rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa všade mimo bydliska.
 6. V nedeľu zatvorenie potravín, drogérií, lekární, trafík, obchodov s predajom krmív pre zvieratá. Zatvorenie slúži na oddych zamestnancov a sanitárny deň.
 7. Vyčlenenie otváracích hodín v obchodoch od 9:00 do 12:00 hod pre seniorov nad 65 rokov.
 8. Od konca marca meranie telesnej teploty pri vstupe do obchodov, nemocníc, podnikov a iných miest, kde sa hromadia ľudia.
 9. Predlžuje sa zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Podľa vyjadrenia ministra financií vláda eviduje z podnikateľského sektora ďalšie požiadavky od zamestnávateľov a živnostníkov, o ktorých je pripravená rokovať.

Mnohé z opatrení vyžadujú legislatívne úpravy, o ktorých NR SR bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Iné nadobudnú platnosť vydaním opatrenia ÚVZ. Budeme vás informovať.

Z informácií FR SR vyberáme:

 1. Ak v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom nemáte dostatok finančných prostriedkov na platenie preddavkov na daň z príjmov, požiadajte o platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladovať, správny poplatok pri podaní žiadosti neplatíte.
 2. Ak sa vám pre aktuálnu mimoriadnu situáciu nepodarí odovzdať daňové priznanie k DPH v zákonnej lehote, FR SR vám odporúča podať Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty. Žiadosť sa podáva do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania a zároveň do tejto lehoty máte povinnosť daňové priznanie k DPH podať a prípadnú daňovú povinnosť zaplatiť. Elektronická žiadosť je spoplatnená sumou 4,50 eur, papierová sumou 9 eur.

Zákon v súčasnosti neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH. Finančná správa v spolupráci s MF SR pracuje na zmene legislatívy a ďalších opatreniach v oblasti DPH.

Opatrenia minulej vlády zostávajú v platnosti:

 1. Odklad podania daňových priznaní k dani z príjmov a zaplatenie dane pre všetkých do 30. 6. 2020 (PO, FO podnikateľov aj pre občanov). Zároveň sa automaticky odpúšťajú sankcie za takéto oneskorené podanie a zaplatenie dane.
 2. Do 30. 6. 2020 odklad podania Oznámenia o zrazení a odvedení dane a tiež odklad zaplatenia dane z prijatých plnení, ktoré mali povinnosť predložiť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do konca marca. Rovnako sa automaticky odpúšťajú sankcie za takéto oneskorené podanie a zaplatenie dane.
Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty