Menu

Výdavky s Fushkami prehľadne a jednoducho

Po naplánovaní časového plánu a nákladov na úlohy netreba zabudnúť na ostatné výdavky. Pri realizácií projektov sa s nimi určite stretávate. Mnohé prichádzajú neohlásene a je potrebné počítať s nimi pri celkovom posúdení výhodnosti projektu.

Aby vás už výdavky nikdy neprekvapili, zapracovali sme do Fushiek novú funkčnosť – Plánovanie výdavkov. Ide o prehľadnú evidenciu výdavkov, ktorá zabezpečí, že budete mať všetky výdavky pokope.

Vo fáze plánovania môžete zaevidovať výdavky, ktoré plánujte v projekte vynaložiť. Výdavky je možné evidovať v prehľadnej tabuľke, kde zaevidujete názov výdavku a jeho plán v eurách. V prípade, že svoj odhad prehodnotíte, naplánované výdavky jednoducho upravíte. Zmeny je samozrejme možné vykonávať aj vo fáze realizácie projektu.

Okrem plánovania výdavkov môžete vo výdavkoch evidovať aj ich skutočne vynaloženú výšku. Obvykle totiž pri každom plánovaní počítame s určitou rezervou. Rezerva by však ovplyvnila celkové zhodnotenie ziskovosti projektu a získali by ste tak skreslené výsledky. Aby boli výsledky čo najpresnejšie, ku plánu výdavkov je možné evidovať aj reálne vynaložené výdavky. Ich zaznamenaním získate obraz o tom, či ste pri plánovaní správne odhadli výdavky. Pokiaľ budú vaše skutočne vynaložené výdavky nižšie ako tie plánované, znamená to, že ste ušetrili vaše zdroje. To predstavuje druhú výhodu zaznamenania reálne vynaložených výdavkov. To, či ste naplánované výdavky v skutočnosti presiahli alebo naopak ušetrili, sme naviazali na predikciu zisku projektu. Túto funkciu vám prinesieme v nasledujúcej verzii Fushiek.

Chcem Fushky

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty