Menu

Novoročná databáza CENEKON 2022

Po mimoriadnej verzii databázy, ktorá vyšla v októbri 2021, vydávame novú databázu v programe CENKROS 4 aj v štandardnom januárovom termíne. Opäť v nej reagujeme na nestabilné ceny stavebných materiálov a súčasne prinášame množstvo nových technológií, ktoré vám chýbali.

Cenník prác

V cenníku prác pribudlo alebo bolo výraznejšie aktualizovaných okolo 1 400 položiek. Ide o práce z rôznych oblastí stavebníctva od fasád, cez TZB, remeslá až po elektroinštalácie.

Pozrite si stručný zoznam týchto prác:

 • omietky WEBER (suché zmesi, nový produktový rad NEON),
 • sklotextilné mriežky (navýšenie ceny),
 • fasádne systémy CAPAROL (ETICS, pastovité omietky, fasádne a penetračné nátery),
 • fasádne a dekoračné prvky a profily AUSTROTHERM,
 • systémy pre zelené vegetačné strechy (separačná, ochranná, drenážna, hydroakumulačná vrstva, protizosuvný systém, násypy, vegetačná vrstva, výsadba),
 • široký sortiment TZB potrubí, ktoré obsahujú priamo v položke nielen potrubie, ale aj potrebné tvarovky (zdravotechnické inštalácie budov, ústredné vykurovanie),
 • podlahové a lavicové konvektory,
 • oceľové montované konštrukcie stien a stropov FEBORD,
 • tieniace siete na oplotenia,
 • podesty z oceľových pochôdznych roštov (pororošty),
 • fungicídne a antibakteriálne maľby,
 • trakčné vedenia pre železničnú dopravu,
 • svietidlá a osvetľovacie zariadenia.

Cenník materiálov a materiály online

Do cenníka materiálov pribudlo vyše 7 800 nových položiek a oproti mimoriadnej októbrovej verzii 2021/II v. 2 bola aktualizovaná cena pre viac ako 34 500 materiálov. Opäť sme preverovali ceny vybraných komodít ako je rezivo, kovy, kamenivo či cement a reagovali na vzniknuté pohyby. Pokým ceny niektorého reziva a kovov mierne poklesli, cement naopak stúpol až o 18 %.

Nezávisle na verziách databázy fungujú Materiály online, ktoré sú priebežne aktualizované a dopĺňané o nové produkty. Aktuálne tu máte k dispozícii okolo 745 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

PHM a mzdy

Materiály nie sú jediné vstupy, ktoré ovplyvňujú ceny položiek prác. Navýšené boli tiež ceny PHM (nafta, benzín, LPG), ktoré priamo ovplyvňujú výšku sadzieb strojohodín a dopravného nákladu na materiál (stĺpec Doprava v Cenníku materiálov).

Zareagovali sme aj na nárast miezd, ktoré boli výraznejšie navýšené o 4,5 %, čo má priamy vplyv na ceny všetkých položiek prác, v ktorých je zahrnutý pracovník.

Veríme, že nová cenová úroveň bude pre vás prínosná a každý zákazník si v nej dokáže nájsť niečo, čo mu pomôže.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty