Menu

ALFA plus 13.10.00

Top novinky verzie 13.10.00

>

Daňové priznania fyzických osôb typ A a typ B (od verzie 13.10)

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 13.00)

V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2021, ktoré môžete vyplniť a vytlačiť.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 13.00)

Aktualizovali sme Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pre rok 2021. Daňové priznanie môžete jednoducho vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.

>

Overenie bankového účtu (od verzie 13.00)

Vytvorili sme funkciu overenia bankového účtu platiteľa DPH. Jedným klikom overíte, či partner oznámil bankový účet, ktorý používa na podnikanie.

Ostatné novinky verzie 13.10.00

  • Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.
  • Z dôvodu spojenia bánk OTP a ČSOB došlo k zjednoteniu tlačiva platobného príkazu pre tieto dve banky. Pôvodné tlačivo pre OTP banku bolo z programu odstránené a nahradené tlačivom ČSOB.
  • Opravili sme import miezd z Olympu, kde vytvorenému záväzku pre príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) za zamestnávateľa priradzovalo nesprávny stĺpec peňažného denníka. Aktuálne tento príspevok smeruje do Ostatných výdavkov odpočítateľných od základu dane.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty