Menu

Začiatky s AGILE – odpovede na vaše otázky (3)

Čo ďalšie vás zaujímalo na stretnutí Začiatky s AGILE? Bola to otázka „Ako má prebiehať efektívny GROOMING míting“. V dnešnom blogu sa s vami radi podelíme o naše skúsenosti k tejto téme.

Čo to ale efektívny GROOMING vlastne je?

Pod slovom GROOMING alebo tiež BACKLOG REFINEMENT si môžete predstaviť stretnutie tímu s PRODUCT OWNEROM. Na tomto stretnutí tím získa informácie o úlohách, na ktorých bude v najbližšom období pracovať. PRODUCT OWNER najskôr tímu predstaví prioritu a cieľ úlohy, v ďalšom kroku sa spoločne s tímom dohodne, akými konkrétnymi úlohami tento cieľ naplnia. Keď už tím vie, čo je obsahom úlohy, rozbije úlohu na menšie časti a odhadne náročnosť jej zapracovania. Hoci sme sa už stretli s názorom, že odhad náročnosti je strata času, u  nás ho vo väčšine prípadov robíme aj naďalej. PRODUCT OWNER odhad využíva pri rozhodovaní, či sa danú úlohu oplatí realizovať. Okrem toho odhad náročnosti využívame na rýchlu kontrolu, či majú všetci členovia tímu rovnakú predstavu o úlohe. Ak sa pri bodovaní niekto výrazne odkloní od ostatných, tak je pravdepodobné, že v úlohe vidí niečo iné ako ostatní. Keď takáto situácia nastane, otvoríme debatu, pri ktorej si zúčastnení vyjasnia nezrovnalosti o úlohe.

Otázka: Ako má prebiehať efektívny GROOMING míting?

V snahe vyťažiť  z každého GROOMINGU čo najviac sme skúšali rôzne spôsoby a postupy. Niektoré sa osvedčili, niektoré zas nie.

Postupy, ktoré sa nám osvedčili pri práci s menej skúseným tímom

  1. PRODUCT OWNER na GROOMING prináša SUPER USER STORY rozrezané na malé úlohy. Čiže tím na GROOMINGU len rozoberá konkrétne úlohy z hľadiska ich obsahu a náročnosti. Rezanie SUPER USER STORY robí PRODUCT OWNER v predstihu. Ideálne je, ak si na pomoc zavolá skúsenejšieho programátora, ktorý mu s delením úloh pomôže. Pomoc programátora pri rezaní úloh zaručí, že úlohy sú technicky realizovateľné. Rezanie úloh PRODUCT OWNEROM je barličkou v začiatkoch. Keď si tím zvykne na nový typ stretnutí, zvládne úlohu rozdeliť na menšie časti sám priamo na GROOMINGU.
  2. PRODUCT OWNER pošle tímu zoznam úloh v časovom predstihu. To, kedy úlohy pošle, záleží od toho, ako to tímu vyhovuje. Tím si vďaka tomu môže úlohy pozrieť v predstihu a zistiť informácie, ktoré na stretnutí budú potrebovať. Na GROOMING tak prídu všetci pripravení a majú dostatok informácií, aby dokázali úlohy správne rozobrať.

Ostatné

Táto sekcia obsahuje tipy, ktoré sa osvedčili a stále ich využívame.

  1. Napriek príprave na GROOMING sa môže stať, že tím pri rozoberaní úlohy zistí, že mu chýba nejaká dôležitá informácia. V takomto prípade odporúčame úlohu zbytočne nerozoberať. Poznačte, čo treba zistiť a dohodnite, kto to do najbližšieho stretnutia zistí. GROOMING pokračuje rozoberaním ďalších úloh.
  2. Rovnako netreba zbytočne strácať čas dlhým dohadovaním sa o náročnosti úlohy. Ak pri bodovaní vznikne veľké rozpätie, tím nemá dostatok informácií o úlohe. Treba sa k nej vrátiť a ešte raz ju rozobrať. No ak sa tím rozhoduje medzi susediacimi hodnotami bodovacej stupnice, čiže ak sa napríklad rozhodujete či má úloha 2 alebo 3 body, čo najskôr debatu ukončite. Rýchlejšie sa zhodnúť na náročnosti úlohy vám pomôžu referenčné úlohy alebo zoradenie obodovaných úloh podľa ich náročnosti.
  3. Ďalšia z vecí, ktorá sa nám osvedčila, bolo časové ohraničenie trvania GROOMINGU. Ideálne je, ak míting trvá hodinu, maximálne hodinu a pol. Pri dlhšom čase stráca stretnutie na efektivite, pretože ľudia z tímu sú unavení a nesústredení. Ak potrebujete viac času na rozobratie úloh, je lepšie usporiadať viacero hodinových mítingov.

Naše GROOMINGY sa stále menia podľa vyspelosti tímu a potrieb projektu. To, ako v jednotlivých tímoch prebiehajú teraz, je len odrazom špecifických potrieb jednotlivých tímov. Dôležité je začať a postupne vylepšovať procesy tak, aby vám skutočne pomáhali. Držíme palce.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty