Menu

Začiatky s AGILE – odpovede na vaše otázky (2)

Pýtate sa, čomu by sa mal venovať SCRUM MASTER, a čomu nie? Toto je otázka, ktorá zaujíma množstvo ľudí z agilného sveta. Hádam, že sa ľudia k tejto téme vracajú kvôli tomu, že každá firma funguje trochu inak, čo automaticky vplýva na zoznam úloh, ktoré by mal SCRUM MASTER riešiť. V dnešnom blogu sa opäť zameriame na to, ako to funguje v našej firme, čo sa nám osvedčilo.  

Otázka: Čomu by sa mal venovať SCRUM MASTER a čomu nie?

Aby sme sa mohli venovať samotnej otázke, možno by bolo dobré aspoň v skratke povedať, čo to ten SCRUM MASTER vlastne je. Na internete nájdete množstvo definícií. Väčšina sa zhodne na tom, že je to TEAM LEADER (aj keď nie tak celkom), ktorého hlavnou úlohou je vybudovať efektívny a samoorganizovaný tím a strážiť SCRUM. Prináša návrhy na zmenu, ak to uzná za vhodné a robí, čo treba, aby sa tím alebo organizácia neustále zlepšovala.

Vo firme KROS je SCRUM MASTER rola na plný úväzok. To znamená, že rolu SCRUM MASTERA nekombinujeme s inou pracovnou pozíciou. Väčšina z nás má na starosti viacero tímov, o ktoré sa stará. Zároveň je členom tímu SCRUM MASTEROV, v ktorom rieši úlohy týkajúce sa fungovania celej organizácie. V minulosti sme skúšali rolu SCRUM MASTERA kombinovať s inou pracovnou pozíciou, ale neosvedčilo sa nám to.

Čomu by sa mal SCRUM MASTER venovať

Činnosti, ktoré KROS očakáva do svojich SCRUM MASTEROV, by sa dali zhrnúť do týchto bodov:

  • Buduje samoorganizovaný tím. Môžeme povedať, že cieľom SCRUM MASTERA je pomôcť tímu, aby dokázal samostatne pracovať na všetkých úlohách, ktoré sú mu pridelené. Zároveň pomáha tímu, aby si všímal a odstraňoval prekážky, ktoré mu bránia efektívne pracovať.
  • Koučuje, teda pomocou koučovacích otázok pomáha tímu, aby si našiel riešenia na svoje problémy.
  • Facilituje stretnutia, to znamená, že sa stará o to, aby stretnutia boli efektívne a každé malo jasný cieľ aj záver.
  • Podporuje transparentné fungovanie, teda pomáha, aby ktokoľvek ľahko zistil aktuálny stav úloh. Vedie tím k tomu, aby voči firme otvorene komunikoval svoje úspechy aj neúspechy.
  • Pozoruje a počúva. SCRUM MASTER sleduje fungovanie tímu (spoluprácu, komunikáciu, efektivitu) a následne dáva tímu spätnú väzbu.
  • Stráži SCRUM a dozerá na to, aby sa veci robili správnym spôsobom.
  • Ochraňuje tím, čiže pomáha zabezpečiť, aby mali ľudia v tíme prostredie, v ktorom sa môžu sústrediť na svoju prácu.
  • Vzdeláva sa a získané vedomosti odovzdáva ostatným zamestnancom.
  • Je členom tímu SCRUM MASTEROV, v ktorom rieši úlohy týkajúce sa fungovania celej organizácie.

To, čomu sa SCRUM MASTER venuje, vo veľkej miere závisí od vyspelosti tímu. Na začiatku sa plne zameriava na prácu s tímom. Pomáha nastaviť spoluprácu a rozbehnúť proces postupného zlepšovania. Keď to tím zvládne, tak sa viac zameria na budovanie vzťahov medzi tímom a spolupracujúcimi oddeleniami. Nakoniec sa sústredí na fungovanie celej organizácie. Môžeme preto povedať, že náplň práce SCRUM MASTERA je pomerne nestála a prispôsobuje sa aktuálnemu stavu organizácie.

Čomu by sa SCRUM MASTER nemal venovať

U nás SCRUM MASTER nezodpovedá za dodanie verzie a plánovanie. Teda nerozhoduje o termínoch, kedy bude nová funkčnosť zverejnená. Rovnako neurčuje, aká funkčnosť sa zapracuje. S tým súvisí, že nemusí tvoriť víziu, akým smerom by sa mali jednotlivé produkty vyvíjať. V jeho kompetencii tiež nie je práca na US-kách spolu s tímom a nezodpovedá za kvalitu zapracovanej funkčnosti. Dalo by sa povedať, že v tomto bode ideme v súlade so SCRUMOVÝMI príručkami. Avšak, hoci SCRUM MASTER za niektoré z týchto oblasti priamo nezodpovedá, neznamená to, že sa o ne nezaujíma. Naopak, aktívne sa zaujíma o dianie vo firme a pomáha s jej zlepšovaním. 

Čo na záver?

Z článku vyplýva, že to, čo sa od SCRUM MASTERA očakáva, je naozaj rôznorodé. Často to závisí od situácie, v ktorej sa organizácia alebo tím aktuálne nachádza. Skrátka sa venuje všetkému, čo sa týka spolupráce a neustáleho zlepšovania tímov a ľudí. Niekedy s tímom krok za krokom nastavuje pravidlá tímovej spolupráce, inokedy študuje a následne odovzdáva získané vedomosti ďalej do firmy. To najdôležitejšie však je, aby bol SCRUM MASTER aktívny, nečakal na úlohy, ktoré mu firma pridelí, ale ich aktívne vyhľadával.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty