Dobrý deň,

využívam dátové služby operátora 4ka (SWAN) a Omega sa po zaúčtovaní správa zvláštne.

4ka funguje tak, že si kupujem kredit bez DPH, ku ktorému nie je faktúra, iba doklad o kúpe kreditu. Následne mi raz mesačne príde súhrnná faktúra vo výške spotrebovaného kreditu aj s rozpisom DPH.

Príklad:

  1. Nahrám si kredit vo výške 12 € (DPH sa neuplatňuje).
  2. Počas mesiaca si zakúpim z kreditu balík služieb za 2 € a následne 6 €.
  3. Po skončení mesiaca mi príde faktúra vystavená vo výške 8 €s rozpisom DPH.

Účtujem nasledovne (sumy z príkladu vyššie):

  1. Nahranie kreditu účtujem formou preddavku 314/221 vo výške 12 € – na to je v omege aj funkčné automatické zúčtovanie.
  2. Spotrebu kreditu neúčtujem.
  3. Faktúru som chcel účtovať ako došlú faktúru s preddavkom pomocou automatického zúčtovania, ale to mi nefungovalo (opíšem nižšie a preto som postupoval nasledovne): a) DF 343,518/321 suma 8 €, b) ID 321/314 suma 8 €

Pri bode 3. je účtovanie v poriadku, ale na hlavnej obrazovke mi svieti, že mám zároveň pohľadávky a zároveň záväzky vo výške 8 €. V EÚD nemám žiadne riadky farebné. V Knihe záväzkov a knihe pohľadávok nič otvorené. To isté keď si pozriem evidenciu záväzkov a pohľadávok. Saldokonto dodávateľa je v poriadku, stav na účtoch v poriadku. Ako sa zbavím tých nesprávnych pohľadávok a záväzkov na hlavnej stránke a odkiaľ ich program berie?

A teraz k automatickému účtovaniu:

Keď dám DF s vyfaktúrovaným preddavkom, tak spraví nasledovné:

343,518/321 suma 8 € (správne) a zároveň 314,343/321 suma 8 € ale všetko so zápornými znamienkami – to ale znamená, že z 314 mi neodráta skutočnú hodnotu (vrátane DPH) a zostatok kreditu u operátora mi nebude korešpondovať so zostatkom na účte 314 a zároveň tým prídem o DPH na účte 343 na strane MD. Nemal by druhý krok byť 314/321 suma 8 €, čím by spotreba kreditu u operátora bola totožná so spotrebou na účte 314 a zároveň mi zostala DPH na odpočet?

Keď dám DF s prijatým preddavkom, tak v nápovede je uvedené, že v 7. riadku mám doplniť výšku preplatku, no účtovná operácia obsahuje iba tri základné riadky podobne ako ktorákoľvek DF, teda 343,5xx/321. Skúšal som v omege aj poprepájať doklady ale nešlo mi to.

Nevieme ti mi povedať, čo robím zle?

Ďakujem.

, pridaná odpoveď 20. septembra 2021