Zamestnancovi bol priznaný predčasný starobný dôchodok od 23.8.2023, rozhodnutie bolo vydané 20.10.2023. Zamestnancovi budeme v októbrovej výplate vyplácať odchodné po skončení pracovného pomeru. Treba zamestnancovi nahodiť do personalistiky zdravotné poistenie na posledný deň v mesiaci, t.j. 31.10.2023 Z aj K? V takomto prípade asi nemusím opravovať výplatu za mesiac august, keďže rozhodnutie bolo vydané v októbri? Ďakujem

, pridaná odpoveď 3. novembra 2023