Dobrý deň. Nezisková organizácia vedie jednoduché účtovníctvo v Alfe plus. Je možné účtovať všetky výdavky v PD v stĺpci VNZD – iný a ten si v členení rozdeliť na zásoby, mzdy, služby, odvody atď,? A takisto aj PNZD a tie si v členení rozdeliť podľa druhu príjmu? To znamená, že si nebudem všímať stĺpce PD, ktoré ovplyvňujú základ dane. Bude takéto účtovanie správne? Ďakujem veľmi pekne.

, pridaná odpoveď 10. februára 2021