Je to dátum, kedy bol vypracovaný znalecký posudok (dátum na konci ZP), alebo dátum kedy bola obhliadka?

, pridaná otázka 21. marca 2023