Dobrý deň,

daňovník – FO podnikateľ s príjmami podľa §6 ods. 1 vykázal v roku 2020 daňovú stratu. V rokoch 2018 a 2019 tento daňovník tiež vykázal daňové straty. Má FO povinnosť uviesť straty roku 2018 a 2019 v daňovom priznaní v tabuľke Prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30 zákona, ich uplatnenie podľa § 30 a § 52zza ods. 16 zákona a podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z.z.“), ak si nemôže odpočítať daňové straty?

Túto tabuľku vypĺňa len daňovník, ktorý bude uplatňovať odpočet daňovej straty alebo má táto tabuľka aj evidenčný charakter?

Ďakujem, Ďurková.

, pridaná odpoveď 15. marca 2021