Vyhotovili sme faktúru za káblový odpad na ktorý sa vzťahuje §69 zákona o DPH. V rozpise my dáva sumu do riadku nulová sadzba DPH. Potom vyzerajú riadky nasledovne:
1. typ sumy S                                        /  1000
2. typ sumy 09  19%                  1000  /
No pri uložení ma upozorní že v rozúčtovaní je rozdiel medzi sumou spolu a ostatnými položkami. Treba to účtovať nejako inak?

, pridaná odpoveď 18. mája 2021