Dobrý deň,

prosím o radu – aký kód DPH zadať pri zOF, kde odberateľ je z Veľkej Británie, ale služba bola dodaná do EÚ.

Miesto dodania sa určuje podľa §15 ods. 1 zákona o DPH, ide o dodanie do Veľkej Británie, t. j. tretej krajiny. Takého dodanie nemá byť uvedené v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze ani v súhrnnom výkaze. Vedie sa evidencia v zmysle § 70, ods. 2 písm. d) zákona o DPH.

ďakujem

, pridaná odpoveď 19. marca 2021