Dobrý deň, vediem si pre vlastnú potrebu evidenciu došlej a odoslanej pošty. Zasielam poštu v mene klientov, preto mám špecifické požiadavky, v starej Alfe mi to fungovalo bez problémov. Do Názvu partnera uvádzam toho, komu poštu zasielam – napr. Sociálna poisťovňa. Forma pošty – Elektronická podateľňa. Do Vec/Obsah uvádzam názov klienta, v mene ktorého zasielam. A do kolónky Doklad som uvádzala čo zasielam, napr. Mesačný výkaz poistného za 06/2012. Teraz do kolónky Doklad nie je možné vložiť vlastný text,  ponúka mi tam pohľadávky, záväzky atď… A iná kolónka, do ktorej by sa dalo zapisovať tam už nie je, keď to dám zas do poznámky, tak mi to nezobrazuje v tabuľke.  Taktiež keď si prestavím vzhľad tabuľky tak, aby mi vyhovoval, tak sa mi to neuloží. Pri ďalšom otvorení je tam znova defaultné nastavenie.

, pridaná odpoveď 15. februára 2021