Je prosím možné nejakým spôsobom vyexportovať tabuľku služieb a ich cien v jednotlivých cenových úrovniach z ALFA plus do csv/xls/txt a po úprave ich nasledovne naimportovať späť?

Ide o to, že by som potreboval hromadne zmeniť ceny.

, pridaná odpoveď 4. apríla 2022