Dobrý deň, nepodarilo sa mi v ALFE+ nájsť možnosť exportu jednotlivých databáz tak ako v doposiaľ používanej verzii ALFA (číselník PARTNEROV, FAKTÚR, SKLADOVÝCH KARIET, SKLADOV). Potrebujeme túto možnosť z dôvodu, že každé oddelenie firmy pracuje súčastne (na iných miestach, počítače nieje možné spojiť do jednej siete) s inou databázou (SKLAD, FAKTURÁCIA a samostane databázy odosielame pre účtovníčku, ktorá si ich importuje). Je možné v novej verzii takto pracovať. Ak áno, akým spôsobom ? Vopred ďakujem.

, pridaná odpoveď 15. februára 2021