Dobrý deň. Robotníci pracujú počas mesiaca mimo sídla firmy. Majú nárok na cestovné. Niekedy sa stane, že 2-3 dni odpracujú v mieste sídla firmy.

Ako uvediem vo výplate finančný príspevok na stavu? Napríklad za mesiac apríl im vyšiel nárok na 3 dni. Môžem postupovať tak, že zadám tarifu na 1 deň, mesiac skutočný, dni upravím na 3. Bude to v poriadku, aj keď v tomto prípade mi dni vysvieti červenou?

, pridaná otázka 18. mája 2021