Kolegovia, chcem zistiť  či sa niekto nestretol s riešením nedostatočnej
nepriezvučnosti stropu.
V panelákoch sa vselo svojpomocne rekonštruujú byty, okrem iného sú veľmi
obľúbené “plávajúce podlahy”. Výmeny sa prevádzajú svojpomocne, laikmi,
alebo “firmami” bez základných vedomostí. Výsledkom rekonštrukcií sú stropy
s minimálnou kročajovou nepriezvučnosťou, hluk z takto rekonštruovaného
bytu sa panelmi prenáša do okolitých bytov, otravuje susedov a znehodnocuje
okolité byty. Chcel by som vedieť, či niekto z vás nemá skúsenosť s
nápravou zvrzanej rekonštrukcie, preukázanie zlej rekonštrukcie, v prípade
potvrdenia nedostatočnej kročajovej nepriezvučnosti – možnosti zjednania
nápravy, ďakujem, Kmeť

, pridaná odpoveď 4. októbra 2020