Pozdravujem kolegov…
Oceňujem byt (ako odhad hodnoty nehnuteľností), ktorý s.r.o. vkladá do
spoločnosti, podľa ich právnika:

Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí
obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia a údaj o tom,
či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do
spoločnosti- definujú to ako zákonom predpísanou náležitosťou…a
nasleduje vyhrážka:V pripade, ze nasledne Obchodny register zapis
odmietne, z dovodu, ze znalecky posudok neobsahoval zakonom predpisanu
nalezitost – mal by akekolvek naviac naklady na naslednu napravu podania
do OR znasat predmetny znalec (najma pokial ide o naklady spojene s
dopracovanim posudku a naklady spojene s namietkovym konanim na OR).

Zaujíma ma tá tretia časť… či jeho hodnota zodpovedá hodnote
prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti…znalec predsa ocení
nehnuteľnosť, opíše ju a uvedie spôsob ocenenia…ale nerieši, či jeho
hodnota zodpovedá akýmsi prevzatým záväzkom spoločníkov, o ktorých
znalec nič nevie…

S pozdravom P.J.

, pridaná odpoveď 4. októbra 2020