Pri zmene dátumu, ku ktorému chcem zistiť stav firmy sa nememí stav zásob.
pravdepodobne tam zostáva len posledný k aktuálnemu dátumu. Plánuje sa v blízkom čase zásadnejší upgrade a debugg?

, pridaná odpoveď 15. februára 2021