Dobrý deň kolegovia.

Chcem Vás požiadať o radu a názor  na uvedenú vec.

Okresným súdom  mi bola daná úloha  na určenie všeobecnej  hodnoty
rekreačnej chaty  so zohľadnením vady stropnej dosky nad suterénom . Povolil
mi pribrať konzultanta znalca  statika a rozpočtára nakoľko  znalca z
odboru  odhad hodnoty stavebných prác som  nezohnal.

Statik v závere posudku konštatoval, že  dosku  treba odstrániť  alebo
podoprieť  roštom , ale tým sa zníži svetlá  výška  suterénu na 180 cm.
Hodnotu stavebných prác ešte nemám dodanú ale chcem sa spýtať či hodnotu
stavebných prác odrátať od východiskovej hodnoty  a potom rátať technickú a
všeobecnú , alebo odrátať od technickej  nakoľko chata bola dokončená v roku
2013  alebo túto hodnotu odrátať od všeobecnej . Chata nie je skolaudovaná ,
je zariadená  . Tá doska má iba 8 – 9 cm. Ešte  ma zaujíma aj táto vec. Ak
by sa doska riešila podoprením roštom , či potom možno suterén rátať ako
plnohodnotné podlažie.

Posudok je robený pre vysporiadanie v BSM

Ďakujem  Ing. Marián Pilka

, pridaná odpoveď 4. októbra 2020