Dobrý deň,
prosím Vás ako mám zaúčtovať preddavkovú faktúru (nedaňový doklad) a riadnu faktúru v jednoduchom účtovníctve? Preddavková faktúra bola vyhotovená 03.11.2012 na sumu 59,00 €. Účtovná jednotka ju uhradila dňa 09.11.2012 hotovosťou. Riadna faktúra bola doručená dňa 09.11.2012 s nulovou sumou.
Ďakujem.

, pridaná odpoveď 11. februára 2021