Dobrý deň,

SZČO, platiteľ DPH, ktorá je prijímateľom príspevkov Prvej pomoci – op. č. 2 a z daňových výdavkov vylúči výdavok (napr. za nákup materiálu) hradený z príspevku má nárok na odpočet DPH z tohto dokladu?

Počas roka účtujem v jednoduchom účtovníctve (v DP k DzP zapínam voľbu daňová evidencia), na Festivale 2021 bolo povedané, že nedaň. výdavky možno stornovať v rámci uzávierkových operácií alebo ich nezaevidovať v daň. evidencii. Chcem sa spýtať, či tieto výdavky účtujem zle, keď si nastavím hneď stĺpec PD  – Iný výdavok neovpl. ZD a členenie Príspevok Prvá pomoc – použitie?

Ďakujem

, pridaná odpoveď 27. mája 2021