Dobrý deň,
chcela by som Vás upozorniť na chybné zobrazovanie rýchleho prehľadu v záložke DPH, kde sa v prípade dvoch za sebou nasledujúcich nadmerných odpočtov DPH zle zobrazuje výška nadmerného odpočtu súčasného obdobia. Zobrazuje  sa tam hodnota súčtu oboch nadmerných odpočtov, pričom ak chcem zistiť aktuálny stav, musím sa prekliknúť na nasledujúce obdobie a pozrieť si nadmerný odpočet z predchádzajúceho obdobia. Uvítala by som zobrazovanie skutočného stavu DPH v súčasnom období a za predchádzajúce obdobie stačí len informácia o sume, netreba to spočítavať, veľmi to zavádza.

, pridaná odpoveď 13. februára 2021