Dobrý deň
Pri súbehu príjmov podľa §5 (zamestnanie zahraničie) a podľa §6 (živnosť zo slovenska) pri odpočte nezdaniteľných častí základu dane, nedochádza k rozlíšeniu zdroja týchto príjmov.  Odpočet nezdaniteľných častí základu dane sa urobí najprv z príjmov zo závislej činnosti (§5) a následne z príjmov z podnikania.  Aj napriek tomu, že v ďalších krokoch na príjmy zo zdrojov v zahraničí použijem metódu vyňatia alebo zápočtu, neostane mi nezdaniteľná časť základu dane na uplatnenie na tuzemské príjmy. Jednoducho povedané, tlačivo DP “minie” nezdaniteľnú časť základu dane aj na príjmy, ktoré boli vyňaté alebo na ktoré sa použila metóda zápočtu dane, t.j. zvyšnú časť nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú “zhltli” príjmy zo zdrojov v zahraničí už nemôžete použiť na tuzemské príjmy. Je to chyba v tlačive daňového priznania alebo je to tak správne? Ďakujem za odpoveď

, pridaná odpoveď 24. januára 2023