Dobrý deň,

SZČO za rok 2021 bude uplatňovať paušálne náklady 60% + odvody. V priebehu roka 2021 dostala dotáciu /COVID/ 3 x 810,- EUR. Všade čítam, že táto dotácia nie je zdaniteľným príjmom. Treba vraj upraviť výdavky (ale zo 60% alebo iba z odvodov?) o sumu z poskytnutej dotácie. A ako potom uviesť sumu odvodov, ak sa bude krátiť na strane 4 a v tabuľke 3? Nebude to skreslene uvádzané ako nedoplatky do poisťovní? A čo s prípadnými dotáciami napr. za 11/2021 a 12/2021, ktoré ale dôjdu na účet až v roku 2022?

M.Kandráčová

0904619000

zákaznícke číslo711271

, pridaná odpoveď 15. marca 2022