Dobrý deň kolegovia,
obraciam sa na Vás s prosbou o vyjadrenie Vášho názoru k dvom otázkam:

1. Na predmetných pozemkoch je plánovaná výstavba verejnej komunikácie.
Budúci vlastník stavby komunikácie si dal vypracovať u znalca znalecký
posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov pod budúcou komunikáciou.
Následne uzatvoril s vlastníkmi pozemkov kúpne zmluvy na úrovni cien podľa
znaleckého posudku. Sú tieto kúpne ceny trhovými cenami? Predávajúci mali
možnosť nahliadnúť do znaleckého posudku, prípadne získať ďalšie
informácie, ale na stanovenie kúpnych cien neprebehla žiadna voľná súťaž.
2. Je možné takto uzatvorené kúpne zmluvy použiť v porovnávacej metóde pri
stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov pod komunikáciami, napr. v súdnych
konaniach?

Ďakujem Vám za odpoveď a želám Vám príjemný deň. Virgalová Jana

, pridaná odpoveď 4. októbra 2020