Dobrý deň.

Môžete mi prosím poradiť v tejto otázke: živnostníkovi bola v priebehu roka 2021 poskytovaná dotácia z ÚP v rámci opatrení počas pandémie / opatr. č. 2 / Tieto dotácie sme v priebehu roka účtovali ako Iný príjem neovplyvňujúci daň z príjmu. Na konci roka by sme chceli z týchto dotácií uhradiť / ponížiť /  výdavky, , ktoré sme v priebehu roka účtovali ako ovplyvňujúce daň s príjmu / odvody, nákup tovaru, výdavky na služby a pod. /  Dotácie máme zaúčtované aj v Evid. záväzkov. Ako máme prosím postupovať tak, aby sme dotácie zaúčtovali správne na úhradu nákladov a zároveň ich uhradili v Evid. záväzkov. Ďakujem za odpoveď.

, pridaná odpoveď 10. januára 2022