Ako postupovať pri zaúčtovaní úhrady odberateľskej faktúry, faktúra bola vystavená na sumu 80,30 Eur a odberateľ uhradil zaokrúhlenú čiastku 90 eur.

, pridaná odpoveď 17. mája 2022