Niekoľkokrát som “požadovala” pre pôvodnú ALFU možnosť uzamknutia dokladov v PD, podobne ako to má zapracované Omega.Vždy som bolo odbitá, že to bude spracované, pokiaľ sa nájde dostatočné množstvo užívateľov, ktorí by to tiež požadovali. Pýtam sa, je alebo bude to možné v ALFE plus? Je to jeden z dôvodom, prečo by som išla do nového programu. Ďakujem

, pridaná odpoveď 13. februára 2021