Ako správne zaradiť nábytok do majetku? Nakúpili sme nábytok v počte 9 kusov za sumu 1442€. Doprava vyšla 150€. Dopravu je nutné rozpočítať na každý kus nábytku zvlášť  (1 592/9 ) alebo je možné sumu dopravy započítať len do ceny jedného kusa nábytku?

Ďakujem

, pridaná odpoveď 25. augusta 2022