Dobrý deň,

v knihe analytickej evidencie sa neviem dostať k skutočným začiatočným a konečným zostatkom jednotlivých účtov. Pri nastavení obdobia na september-september mám začiatočné zostatky všetkých účtov k 1.9.2021 0 € a koncové (k 30.9.2021) sú odvodené od začiatočných.

“Neplechu” to robí predovšetkým na účte 343.000, kde mi daňová povinnosť vychádza znížená o úhradu predchádzajúceho mesiaca. V predchádzajúcej verzii sa to zobrazovalo správne.

Je to v poriadku?

, pridaná odpoveď 20. októbra 2021