Menu

Základy rozpočtovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a získajte maximálny prehľad v metodike a tvorbe stavebných rozpočtov. Počas dvoch dní sa naučíte vytvoriť jednoduchý výkaz výmer z projektovej dokumentácie a získate teoretické vedomosti z oblasti rozpočtovania. Vďaka kurzu bude tvorba orientačných rozpočtov, cenových ponúk či zadaní do súťaži rýchla, jednoduchá a bez chýb.
23.-24.11. 2021
Žilina

Kurz: Základy rozpočtovania (2 dni)
Prihlásiť sa

8.-9.12. 2021
Bratislava

Kurz: Základy rozpočtovania (2 dni)
Prihlásiť sa

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre každého kto začína rozpočtovať a chce získať základné teoretické informácie podporené praktickou prácou v programe CENKROS 4. Je vhodný pre začínajúcich rozpočtárov alebo projektantov, ktorí uvažujú rozšíriť svoju činnosť o tvorbu výkazov výmer a prípravu orientačných rozpočtov. Rovnako môže byť prospešný pre zástupcov investora, ktorí pripravujú zadania do súťaží alebo zabezpečujú výber dodávateľa stavebných prác. Absolventi stavebných škôl a noví zamestnanci sú rovnako vhodnými kandidátmi pre tento kurz.

 

Odporúčania pre záujemcov:

 • Základná zručnosť pri práci s PC
 • Orientácia v stavebníctve
 • Schopnosť čítania výkresovej dokumentácie

 

Popis kurzu:

 • Kurz zameraný na tvorbu a úpravu rozpočtov
 • Teória prepojená s praxou pre lepšie porozumenie problematiky rozpočtovania
 • Tvorba výkazu výmer s využitím projektovej dokumentácie
 • Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodných položiek, správnom výpočte ich množstva a dajú aj odpoveď na to, čo je a čo nie je v cenách položiek započítané
 • Pojmy ako prirážky, presuny, koeficienty množstva, malý rozsah neostanú nepovšimnuté
 • Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) – oboznámenie sa s možnosťami ako ich určiť a evidovať v rozpočte
 • Smerné položky – ich význam a využitie vo verejnom obstarávaní
 • Tipy a triky na zefektívnenie práce pri rozpočtovaní
 • Najčastejšie chyby pri rozpočtovaní a ako im predchádzať
 • Prehľadné výstupy z programu pre investora
 • Zmeny v projekte vždy pod kontrolou
 • V cene kurzu sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť a chutné občerstvenie.

Certifikát:

Po skončení kurzu získate certifikát, ktorým preukážete nadobudnuté vedomosti v oblasti rozpočtovania a zatraktívnite tak svoj pracovný profil.

Pozrite si program kurzu

1. deň

Úvod do teórie rozpočtu a databáz

 • Čo je rozpočet, podklady pre vyhotovenie rozpočtu
 • Smerné oceňovacie a kalkulačné nástroje
  • štruktúra databázy
  • obsah cien
  • HZS
 • Rozbor položky
  • triedy práce
  • profesijná nomenklatúra
  • normy spotreby
  • sadzby strojohodiny
 • Súlad s pravidlami, úvodmi cenníkov, poznámkami a STN
 • VRN, obsah réžií, dopravné náklady – mimostavenisková doprava, cenové rady

 

Úvod do programu

 • Zoznam zákaziek
 • Orientácia v cenníkovej databáze

Tvorba rozpočtu s výkazom výmer – 1.časť

 • Vyhotovenie výkazu výmer a rozpočtu vybraných častí rodinného domu na základe projektovej dokumentácie (bez TZB, elektriky)
  • zemné práce
  • základy
  • zvislé konštrukcie
  • vodorovné konštrukcie
  • lešenie
  • zastrešenie
  • výplne otvorov
  • kontaktný zatepľovací systém
  • omietky
  • izolácie
  • dokončovacie práce

 

2. deň

Tvorba rozpočtu s výkazom výmer – 2.časť

 • Vyhotovenie výkazu výmer a rozpočtu vybraných častí rodinného domu

(pokračovanie z predchádzajúceho dňa)

 

 • Rekapitulácia rozpočtu
  • Základné rozpočtové náklady (ZRN)
  • Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN)
  • Krycí list

Úprava rozpočtu

 • Úprava rozpočtu
 • Porovnanie cien
 • Kontrola rozpočtu
 • Cenová ponuka
 • Tlač rozpočtu
 • Export Excel Komplet

Diskusia

Odovzdanie certifikátov

Podmienky platby + storno

Podmienky platby:

Kurz je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred termínom konania kurzu. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 5 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení.

Storno podmienky:

 • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
 • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
 • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

Kurzami vás prevedú:

Ing. Richard Miške, PhD.

Ing. Richard Miške, PhD.

Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Marcel Barčík

Marcel Barčík

Ing. Miroslav Hlúbik

Ing. Miroslav Hlúbik

V prípade otázok ohľadom kurzu a voľných termínov nás prosím kontaktujte na cenkros@kros.sk

329 €

bez DPH

Forma:
Práca na počítači

Trvanie:
2 dni

Miesto konania:
Bratislava, Košice, Žilina

Prihlásiť sa

Ďalšia ponuka kurzov:

Kalkulácia vlastných nákladov a zisku

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v kalkulovaní. Prihláste sa na jedinečný kurz.

Viac info

Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v sledovaní celého priebehu realizácie zákazky.

Viac info

KROS
Copy link