Menu
  1. ALFA plus
  2. Archív verzií

Verzie programu ALFA plus

ALFA plus 13.60.00

Top novinky verzie 13.60.00

>

Nové základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel a sadzby stravného (od verzie 13.60)

Od 1.9.2022 boli ustanovené nové základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zapracovali sme tiež nové sadzby stravného platné od 1.9.2022.

>

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb (od verzie 13.50)

Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a vypočítava správne zaokrúhlenú hotovosť ako aj výšku zaokrúhlenia, ktoré sa tlačia na pokladničný bloček.
So zmenou súvisí aj úprava účtovania centových rozdielov zo zaokrúhľovania v peňažnom denníku. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli upravené o polia Po zaokrúhlení a Zaokrúhlenie, ktoré sa dopočítavajú automaticky zo sumy Spolu. Výška zaokrúhlenia je rovnako automaticky zaúčtovaná do príslušných stĺpcov peňažného denníka, ktoré majú dopad na daň z príjmu.

>

Digitálny archív príloh (od verzie 13.30)

Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné legislatívne predpoklady elektronického archívu dokladov s možnosťou zadania dátumu archivácie, osoby zodpovednej za archivované doklady a udelenia prístupu pre prácu s prílohami. Súčasne ponúka náhľad prílohy účtovného prípadu priamo z programu.

>

Overenie bankového účtu (od verzie 13.20)

Vylepšili sme funkciu pre overenie bankového účtu v evidencii záväzkov a platobných príkazov. Aktuálne si overíte, či partner oznámil bankový účet používaný na podnikanie, na základe IČ DPH.

Ostatné novinky verzie 13.60.00

  • Ak máte program zakúpený formou prenájmu na jeden alebo 12 mesiacov, po skončení platnosti licencie sa program prepne do režimu Na čítanie. Režim Vám umožní pripájať a odpájať účtovné firmy, archivovať účtovníctvo a prezerať jednotlivé evidencie a účtovné záznamy. V režime na čítanie je umožnené tlačiť všetky uložené účtovné doklady, tlačivá, či hlavné účtovné knihy.
  • Import príspevku zo Sociálneho fondu na stravovanie z programu Olymp je po novom vyňatý zo mzdového záväzku a importuje sa do programu Alfa plus samostatne. Mzdový záväzok (čistá mzda) je tak očistený od všetkých finančných príspevkov na stravovanie.
  • Zapracovali sme podporu pre ekasu FiskalPro Nexgo T6.
  • Opravili sme chybu v peňažnom denníku, kedy Priebežný zostatok na pokladnici nezohľadňoval sumy vkladov a výberov po zaokrúhlení.
  • Opravili sme situáciu, kedy filtrovanie záznamov podľa strediska v peňažnom denníku zahŕňalo účtovné záznamy so zaokrúhlením do konkrétneho strediska a súčasne do strediska (Nedefinované).

Archívne verzie programu

ALFA plus 13.51.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.51.00Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a...

ALFA plus 13.50.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.50.00Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a...

ALFA plus 13.31.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.31.00Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné...

ALFA plus 13.30.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.30.00Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné...

ALFA plus 13.20.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.20.00Vylepšili sme funkciu pre overenie bankového účtu v evidencii záväzkov a platobných príkazov. Aktuálne si overíte, či partner oznámil bankový účet používaný na podnikanie, na základe IČ DPH.Daňové priznanie k dani...

ALFA plus 13.10.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.10.00Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2021,...

ALFA plus 13.00.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.00.00V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2021, ktoré môžete vyplniť a vytlačiť.Aktualizovali sme Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pre rok 2021. Daňové...

ALFA plus 12.70.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.70.00Vystavujete doklady v aplikácii KROS Fakturácia? Do účtovníctva si ich jednoducho stiahnite a nemusíte ich prepisovať ručne. Stiahnuté faktúry, dobropisy a predfaktúry budete mať k dispozícii v evidencii pohľadávok.Bločky...

ALFA plus 12.61.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.61.00 Bločky do ALFY plus zaúčtujete rýchlo pomocou QR kódu. Údaje z bločkov načítate v aplikácii KROS Fakturácia a do peňažného denníka si ich len jednoducho stiahnete. Zároveň si tak vytvárate vlastný elektronický archív...

ALFA plus 12.60.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.60.00 Bločky do ALFY plus zaúčtujete rýchlo pomocou QR kódu. Údaje z bločkov načítate v aplikácii KROS Fakturácia a do peňažného denníka si ich len jednoducho stiahnete. Zároveň si tak vytvárate vlastný elektronický archív...

KROS
O nás
Blog
Kontakty