Verzie programu ALFA plus

ALFA plus 12.00.00

Top novinky verzie 12.00.00

>

Riadky DPH od roku 2021 (od verzie 12.00)

Od tejto verzie môžete na dokladoch používať nové riadky DPH, ktoré budú vstupovať do výkazov k DPH za rok 2021.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 12.00)

Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.

>

Aktualizovaná daňová a odvodová kalkulačka (od verzie 11.50)

Ak ste daňovník, ktorého príjmy v roku nepresiahli 100 000 EUR, môžete si v Daňovej a odvodovej kalkulačke uplatniť novú 15% sadzbu dane z príjmov.

>

Úprava odpočtu daňovej straty - Lex korona (od verzie 11.31)

Na základe doplneného poučenia na vyplnenie daňového priznania sme v DPFO typ B za rok 2019 a v DPFO typ B za rok 2020 upravili vyplnenie zvýhodneného odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.
>

Odpočet daňovej straty - Lex korona (od verzie 11.30)

V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie dopadov pandémie sme do DPFO typ B za rok 2019 zapracovali možnosť odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.
>

Call-off stock a nový Súhrnný výkaz DPH (od verzie 11.20)

V evidencii DPH si môžete zaevidovať premiestnenie a vrátenie tovaru v režime call-off stock pomocou nových riadkov DPH: COSd, COSo a COSdv. Zapracovali sme aj nový Súhrnný výkaz DPH platný od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.

Ostatné novinky verzie 12.00.00

  • Od tejto verzie môžete na dokladoch používať nové riadky DPH, ktoré budú vstupovať do výkazov k DPH za rok 2021.
  • Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.
  • V upravenom číselníku vozidiel nájdete namiesto návesovej jazdnej súpravy ťahač alebo náves. Pre vozidlo oslobodené od dane odteraz môžete zadefinovať oslobodenie od dane počas celého zdaňovacieho obdobia.
  • Daňovú povinnosť a predpokladané zdravotné a sociálne odvody si môžete ľahko vypočítať v aktualizovanej daňovej a odvodovej kalkulačke. Odvodová kalkulačka počíta s novým platným životným minimom, zvýšenou minimálnou mzdou a priemernou mzdou.

Archívne verzie programu

ALFA plus 11.50.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 11.50.00Ak ste daňovník, ktorého príjmy v roku nepresiahli 100 000 EUR, môžete si v Daňovej a odvodovej kalkulačke uplatniť novú 15% sadzbu dane z príjmov.Na základe doplneného poučenia na vyplnenie daňového priznania sme v DPFO...

ALFA plus 11.31.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 11.31.00Na základe doplneného poučenia na vyplnenie daňového priznania sme v DPFO typ B za rok 2019 a v DPFO typ B za rok 2020 upravili vyplnenie zvýhodneného odpočtu daňovej straty za roky 2015 - 2018 podľa zákona Lex korona.V...

ALFA plus 11.30.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 11.30.00V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie dopadov pandémie sme do DPFO typ B za rok 2019 zapracovali možnosť odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.V evidencii DPH si môžete zaevidovať...

ALFA plus 11.20.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 11.20.00V evidencii DPH si môžete zaevidovať premiestnenie a vrátenie tovaru v režime call-off stock pomocou nových riadkov DPH: COSd, COSo a COSdv. Zapracovali sme aj nový Súhrnný výkaz DPH platný od roku 2020. Tlačivo je možné...

ALFA plus 11.10.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 11.10.00V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2019. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B vyexportovať a podať elektronicky.V novej verzii môžete prepojiť...

ALFA plus 11.00.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 11.00.00V novej verzii môžete prepojiť registračné pokladnice so systémom eKasa. Zoznam podporovaných pokladníc nájdete v číselníku registračných pokladníc.V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej...

ALFA plus 10.55.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 10.55.00Aby ste nemuseli ručne zadávať údaje do prevodných príkazov, zapracovali sme na faktúru QR kód Pay by square, ktorý je určený na úhradu faktúr.Ak uhrádzate viac dokladov jednou sumou, nemusíte úhradu v peňažnom denníku...

ALFA plus 10.50.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 10.50.00Ak uhrádzate viac dokladov jednou sumou, nemusíte úhradu v peňažnom denníku rozdeľovať na viac záznamov. Stačí keď po úhrade prvého dokladu použijete nové tlačidlo Pridať ďalší doklad.V programe je aktualizovaná daňová a...

ALFA plus 10.30.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 10.30.00V programe je aktualizovaná daňová a odvodová kalkulačka, do ktorej môžete zadať údaje o kúpeľnej starostlivosti a o daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky.Aktualizovali sme sledovanie výšky obratu pre neplatiteľa DPH,...

ALFA plus 10.20.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 10.20.00V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2018. V daňovom priznaní môžete zadať údaje o kúpeľnej starostlivosti a o daňovom bonuse na zaplatené úroky. Od novej...

KROS
Copy link