Menu
  1. ALFA plus
  2. Archív verzií

Verzie programu ALFA plus

ALFA plus 13.51.00

Top novinky verzie 13.51.00

>

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb (od verzie 13.50)

Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a vypočítava správne zaokrúhlenú hotovosť ako aj výšku zaokrúhlenia, ktoré sa tlačia na pokladničný bloček.
So zmenou súvisí aj úprava účtovania centových rozdielov zo zaokrúhľovania v peňažnom denníku. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli upravené o polia Po zaokrúhlení a Zaokrúhlenie, ktoré sa dopočítavajú automaticky zo sumy Spolu. Výška zaokrúhlenia je rovnako automaticky zaúčtovaná do príslušných stĺpcov peňažného denníka, ktoré majú dopad na daň z príjmu.

>

Digitálny archív príloh (od verzie 13.30)

Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné legislatívne predpoklady elektronického archívu dokladov s možnosťou zadania dátumu archivácie, osoby zodpovednej za archivované doklady a udelenia prístupu pre prácu s prílohami. Súčasne ponúka náhľad prílohy účtovného prípadu priamo z programu.

>

Overenie bankového účtu (od verzie 13.20)

Vylepšili sme funkciu pre overenie bankového účtu v evidencii záväzkov a platobných príkazov. Aktuálne si overíte, či partner oznámil bankový účet používaný na podnikanie, na základe IČ DPH.
>

Daňové priznania fyzických osôb typ A a typ B (od verzie 13.10)

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.

Ostatné novinky verzie 13.51.00

  • Opravili sme chybu pri tlači príjmového/výdavkového pokladničného dokladu pre valutové pokladnice, ktorá neuvádzala správny prepočet cudzej meny na eurá.

Archívne verzie programu

ALFA plus 13.50.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.50.00Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a...

ALFA plus 13.31.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.31.00Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné...

ALFA plus 13.30.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.30.00Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné...

ALFA plus 13.20.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.20.00Vylepšili sme funkciu pre overenie bankového účtu v evidencii záväzkov a platobných príkazov. Aktuálne si overíte, či partner oznámil bankový účet používaný na podnikanie, na základe IČ DPH.Daňové priznanie k dani...

ALFA plus 13.10.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.10.00Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2021,...

ALFA plus 13.00.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.00.00V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2021, ktoré môžete vyplniť a vytlačiť.Aktualizovali sme Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pre rok 2021. Daňové...

ALFA plus 12.70.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.70.00Vystavujete doklady v aplikácii KROS Fakturácia? Do účtovníctva si ich jednoducho stiahnite a nemusíte ich prepisovať ručne. Stiahnuté faktúry, dobropisy a predfaktúry budete mať k dispozícii v evidencii pohľadávok.Bločky...

ALFA plus 12.61.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.61.00 Bločky do ALFY plus zaúčtujete rýchlo pomocou QR kódu. Údaje z bločkov načítate v aplikácii KROS Fakturácia a do peňažného denníka si ich len jednoducho stiahnete. Zároveň si tak vytvárate vlastný elektronický archív...

ALFA plus 12.60.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.60.00 Bločky do ALFY plus zaúčtujete rýchlo pomocou QR kódu. Údaje z bločkov načítate v aplikácii KROS Fakturácia a do peňažného denníka si ich len jednoducho stiahnete. Zároveň si tak vytvárate vlastný elektronický archív...

ALFA plus 12.50.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.50.00Z dôvodu zavedenia novej osobitnej úpravy dane One Stop Shop (OSS) pri predaji tovaru na diaľku v rámci EÚ, ktorá nahrádza režim Mini One Stop Shop (MOSS), sme vo vo fakturácii nahradili typ dokladu EÚ služba - § 68 novým...

KROS
O nás
Blog
Kontakty