Menu
  1. ALFA plus
  2. Archív verzií

Verzie programu ALFA plus

ALFA plus 14.11.00

Top novinky verzie 14.11.00

>

Daňové priznania typ A a typ B (od verzie 14.10)

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.

>

Aktualizácia Daňovej a odvodovej kalkulačky na rok 2023 (od verzie 14.10)

Aktualizovali sme sprievodcu v Daňovej a odvodovej kalkulačke pre výpočet daňového bonusu na rok 2023, ktorý zohľadňuje legislatívnu zmenu platnú od 01.01.2023. Daňovník si po novom môže uplatniť daňový bonus vo výške 140 eur/mesiac, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku a 50 eur/mesiac, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.

>

Oprava odpočítanej DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovarov a služieb - §53b (od verzie 14.10)

Od 01.01.2023 vzniká povinnosť platiteľom DPH opraviť odpočítanú DPH zo záväzkov, ktorým uplynula lehota 100 dní od splatnosti. Zapracovali sme správne napĺňanie kontrolného výkazu pre opravné doklady.

Ostatné novinky verzie 14.11.00

  • Opravili sme zapamätávanie výpočtu daňového bonusu na deti v Daňovej a odvodovej kalkulačke.
  • Opravili sme pomenovanie podtypu dokladu pre EÚ OSS – § 68b.

Archívne verzie programu

ALFA plus 14.10.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 14.10.00Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.Aktualizovali sme sprievodcu v Daňovej a odvodovej kalkulačke pre výpočet daňového bonusu na rok 2023,...

ALFA plus 14.00.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 14.00.00V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2022, ktoré môžete vyplniť a vytlačiť.Aktualizovali sme Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pre rok 2022. Daňové...

ALFA plus 13.60.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.60.00Od 1.9.2022 boli ustanovené nové základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zapracovali sme tiež nové sadzby stravného platné od 1.9.2022.Ak ste používateľ registračnej pokladnice,...

ALFA plus 13.51.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.51.00Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a...

ALFA plus 13.50.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.50.00Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a...

ALFA plus 13.31.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.31.00Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné...

ALFA plus 13.30.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.30.00Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné...

ALFA plus 13.20.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.20.00Vylepšili sme funkciu pre overenie bankového účtu v evidencii záväzkov a platobných príkazov. Aktuálne si overíte, či partner oznámil bankový účet používaný na podnikanie, na základe IČ DPH.Daňové priznanie k dani...

ALFA plus 13.10.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.10.00Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2021,...

ALFA plus 13.00.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 13.00.00V programe je zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B pre rok 2021, ktoré môžete vyplniť a vytlačiť.Aktualizovali sme Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pre rok 2021. Daňové...

KROS
O nás
Blog
Kontakty