Verzie programu ALFA plus

ALFA plus 12.30.00

Top novinky verzie 12.30.00

>

Aktualizácia eKasy EFox (od verzie 12.30)

Aktualizovali sme komunikáciu medzi Alfou plus a tlačiarňou eKasa EFox.

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 12.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 12.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní FO 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 12.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

Ostatné novinky verzie 12.30.00

  • Aktualizovali sme komunikáciu medzi Alfou plus a tlačiarňou eKasa EFox.
  • V rekapitulácii DPH sme upravili dopĺňanie súm do riadkov 28 a 29 pre dobropisy a ťarchopisy z minulých účtovných období.
  • V DPFO typ B sme pre rok 2020 upravili dopĺňanie výdavku z výkonu osobnej asistencie do prílohy č. 3. Odteraz sa výdavky z výkonu osobnej asistencie do prílohy neprenášajú.
  • Opravili sme načítanie Oznámenia o predĺžení lehoty DPFO do aplikácie eDANE, keď sa použilo tlačivo s nesprávnym kódom dokumentu.

Archívne verzie programu

ALFA plus 12.20.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.20.00V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a...

ALFA plus 12.10.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.10.00Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.Zapracovali sme nové Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz...

ALFA plus 12.00.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 12.00.00Od tejto verzie môžete na dokladoch používať nové riadky DPH, ktoré budú vstupovať do výkazov k DPH za rok 2021.Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v...

ALFA plus 11.50.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 11.50.00Ak ste daňovník, ktorého príjmy v roku nepresiahli 100 000 EUR, môžete si v Daňovej a odvodovej kalkulačke uplatniť novú 15% sadzbu dane z príjmov.Na základe doplneného poučenia na vyplnenie daňového priznania sme v DPFO...

ALFA plus 11.31.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 11.31.00Na základe doplneného poučenia na vyplnenie daňového priznania sme v DPFO typ B za rok 2019 a v DPFO typ B za rok 2020 upravili vyplnenie zvýhodneného odpočtu daňovej straty za roky 2015 - 2018 podľa zákona Lex korona.V...

ALFA plus 11.30.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 11.30.00V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie dopadov pandémie sme do DPFO typ B za rok 2019 zapracovali možnosť odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.V evidencii DPH si môžete zaevidovať...

ALFA plus 11.20.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 11.20.00V evidencii DPH si môžete zaevidovať premiestnenie a vrátenie tovaru v režime call-off stock pomocou nových riadkov DPH: COSd, COSo a COSdv. Zapracovali sme aj nový Súhrnný výkaz DPH platný od roku 2020. Tlačivo je možné...

ALFA plus 11.10.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 11.10.00V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2019. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B vyexportovať a podať elektronicky.V novej verzii môžete prepojiť...

ALFA plus 11.00.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 11.00.00V novej verzii môžete prepojiť registračné pokladnice so systémom eKasa. Zoznam podporovaných pokladníc nájdete v číselníku registračných pokladníc.V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej...

ALFA plus 10.55.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 10.55.00Aby ste nemuseli ručne zadávať údaje do prevodných príkazov, zapracovali sme na faktúru QR kód Pay by square, ktorý je určený na úhradu faktúr.Ak uhrádzate viac dokladov jednou sumou, nemusíte úhradu v peňažnom denníku...

KROS
Copy link