Menu

ALFA plus 15.50.00

Top novinky verzie 15.50.00

>

Zápočty, ich vylepšenie a nová funkcionalita (od verzie 15.50)

Zápočtom môžete uhradiť sumu dokladu vo výške akú si zvolíte. Do evidencie zápočtov pribudla aj nová záložka Prepojené doklady, na ktoré sme prepojili aj mini-info pre lepšiu kontrolu dokladov v zápočte. Pri tlači zápočtu máte tiež možnosť vytlačiť si spolu so zápočtom aj jeho číslo.

>

Uzamknutie dokladov v KROS aplikáciách (od verzie 15.50)

Aby ste mali prehľad, ako sa s dokladmi vo webovej aplikácii, alebo aj v programe ALFA plus pracovalo, prinášame vám úplne novú funkciu – zámky. Ikonka zámku šedá, modrá alebo červená sa na doklade zobrazí, ak doklad uzamknete ručne, naimportujete ho do účtovníctva alebo sa doklady uzatvoria uzávierkou DPH.

>

Prehľad importovaných dokladov z KROS aplikácií (od verzie 15.50)

Po dokončení importu dokladov z KROS aplikácií sme do programu zapracovali možnosť prehľadu dokladov, ktoré boli predmetom importu. V prehľade si môžete skontrolovať, ktoré doklady sa naimportovali a tiež dôvody, prečo sa niektoré doklady naimportovať nepodarilo.

>

Prečíslovanie záväzkov (od verzie 15.50)

Okrem dátumu prijatia si môžete v novej verzii programu záväzky prečíslovať aj podľa Dátumu vzniku daňovej povinnosti a tiež Dátumu vyhotovenia dokladu.

>

Vylepšený import pohľadávok z KROS aplikácií (od verzie 15.50)

Pri importe faktúr z KROS Fakturácie sa do digitálneho archívu naimportuje aj príloha faktúry v prípade, že bol doklad exportovaný.

Do evidencie pohľadávok sme dopracovali pole pre Variabilný symbol pre všetky typy dokladov. Pri importe z KROS aplikácií sa vám od novej verzie naimportujú aj tieto dáta.

Upravili sme import pohľadávok z KROS aplikácií tak, aby sa číslo dokladu prebralo z webovej aplikácie do programu.

>

Povinné texty na dokladoch (od verzie 15.50)

Ak pri importe dokladov z KROS Digitálnej kancelárie importujete doklady, ktoré majú uvedený povinný text týkajúci sa prenesenia daňovej povinnosti, pri importe im automaticky nastavíme správny podtyp dokladu.

>

Elektronická výmena dokladov s ISDOC (od verzie 15.30)

Od novej verzie bude exportovaná faktúra obsahovať aj prílohu ISDOC XML – formát elektronického dokumentu. Keď je ISDOC priložený do PDF faktúry, všetky potrebné informácie pre účtovníctvo sú uložené práve v nej. Pridanou hodnotou je, že príloha ISDOC zabezpečí jednoduchý import do podporovaného programu.

Ostatné novinky verzie 15.50.00

  • Import dokladov podľa zvoleného číselného radu v KROS Digitálnej kancelárii.
  • Validácia na manuálny režim číslovania dokladov – pri importe z KROS aplikácií musí byť na číselných radoch nastavený automatický režim číslovania dokladov z dôvodu správneho generovania čísel.
  • Záväzkom importovaným z KROS Digitálnej kancelárie sa interné číslo priradí až na základe dvoch kritérií, a to podľa ich dátumu vystavenia a časovej pečiatky vytvorenia dokladu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty