Menu

ALFA plus 12.00.00

Top novinky verzie 12.00.00

>

Riadky DPH od roku 2021 (od verzie 12.00)

Od tejto verzie môžete na dokladoch používať nové riadky DPH, ktoré budú vstupovať do výkazov k DPH za rok 2021.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 12.00)

Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.

>

Aktualizovaná daňová a odvodová kalkulačka (od verzie 11.50)

Ak ste daňovník, ktorého príjmy v roku nepresiahli 100 000 EUR, môžete si v Daňovej a odvodovej kalkulačke uplatniť novú 15% sadzbu dane z príjmov.

>

Úprava odpočtu daňovej straty - Lex korona (od verzie 11.31)

Na základe doplneného poučenia na vyplnenie daňového priznania sme v DPFO typ B za rok 2019 a v DPFO typ B za rok 2020 upravili vyplnenie zvýhodneného odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.
>

Odpočet daňovej straty - Lex korona (od verzie 11.30)

V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie dopadov pandémie sme do DPFO typ B za rok 2019 zapracovali možnosť odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.
>

Call-off stock a nový Súhrnný výkaz DPH (od verzie 11.20)

V evidencii DPH si môžete zaevidovať premiestnenie a vrátenie tovaru v režime call-off stock pomocou nových riadkov DPH: COSd, COSo a COSdv. Zapracovali sme aj nový Súhrnný výkaz DPH platný od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.

Ostatné novinky verzie 12.00.00

  • Od tejto verzie môžete na dokladoch používať nové riadky DPH, ktoré budú vstupovať do výkazov k DPH za rok 2021.
  • Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.
  • V upravenom číselníku vozidiel nájdete namiesto návesovej jazdnej súpravy ťahač alebo náves. Pre vozidlo oslobodené od dane odteraz môžete zadefinovať oslobodenie od dane počas celého zdaňovacieho obdobia.
  • Daňovú povinnosť a predpokladané zdravotné a sociálne odvody si môžete ľahko vypočítať v aktualizovanej daňovej a odvodovej kalkulačke. Odvodová kalkulačka počíta s novým platným životným minimom, zvýšenou minimálnou mzdou a priemernou mzdou.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty