Menu

OMEGA 24.00.00

Top novinky verzie 24.00.00

>

Zmeny v DPH

Evidujte doklady po novom. Pri účtovaní program automaticky pridáva doklady s novými typmi súm, tak aby ste jednoducho spracovali DPH aj v roku 2021. Novinkou je tiež „Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke“, ktorý vytlačíte priamo z Evidencie účtovných dokladov.
>

Daň z motorových vozidiel

Lehota pre podanie DPMV je síce až 31.3.2021, pripravte si však daňové priznanie dopredu. Pribudli nové sadzby dane pre ťahače a návesy, zmeny v znížení ročnej sadzby a ďalšie.

Ostatné novinky verzie 24.00.00

  • Zaúčtujte stovky dokladov za pár sekúnd. Využite Hromadné zaúčtovanie dokladov, či už ste ich stiahli z ELIS, iKROSu alebo importom z iného programu.
  • Neviete koľko dokladov máte k dispozícii v Elis? Zistíte to rýchlo vo výsledku importu.
  • Opravili sme rôzne chyby, ako napr. saldokonto pri mylných platbách a obojstrannú tlač pri Odoslaných faktúrach.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty